Liten Lärs grundare och verkställande ledamot i Stiftelsen Liten Lärs styrelse, Birgitta Strömbom

Birgitta Strömbom är Liten Lärs grundare, hon sitter som verkställande ledamot i Liten Lärs styrelse och har det övergripande huvudmannaansvaret för verksamheten.

Birgitta kan nås på telefon: 018- 30 40 07 eller på mejl: birgittastrombom@litenlar.se