LITEN LÄR HAR EGEN KÖ!

Vi har glädjen att meddela att Liten Lär nu har en egen kö, där vi själva administrerar och erbjuder placering på Liten Lär. Platserna erbjuds det första barnet från kön, i den åldersgrupp där det finns ledig plats. Placeringsstart är från och med 5 augusti 2019!

Intagningskriterier: 1. Syskonförtur 2. Ansökningsdatum

TILLFÄLLE!  PGA ÅTERBUD HAR VI NU 1 LEDIGA PLATS I VÅR BLIVANDE 1-ÅRSGRUPP, MED START I AUGUSTI FÖR BARN FÖDDA 2018!!!! 

NI SOM FÅTT ERBJUDANDE OM PLACERING AV ERT BARN I LL:s 1-och 2 årsgrupper och dessutom fått erbjudande av från kommunen om plats på era andra alternativ. Önskar ni att ert barn ska börja på LL i höst, måste ni  snarast tacka nej till kommunens erbjudande!

Ni som redan står i kommunens kö och som har Liten Lär som första alternativ och  barn som är födda 2018, har redan, eller kommer att få placeringserbjudande från oss i april.

Liten Lär kan inte som enskild förskola erbjuda platsgaranti på 4 månader. Om man önskar detta så måste man även ställa sitt barn i kommunens kö med andra val. Men var noga med att meddela att ni önskar Liten Lär som ert förstahandsval!

För att ställa ditt barn i Liten Lärs kö: 1. Barnet  måste  vara  minst  8  veckor  gammalt. 2.  Ansök  via  mejl  till evagoransson@litenlar.se  3.  Dessa  uppgifter  ska  finnas  med  för  att  ansökan  ska  vara  giltig;  barnets  för-  och  efternamn,  personnummer, önskat startdatum, grund för placering (ex arbete 100%, studier, praktik, arbetssökande, föräldraledig med syskon), vårdnadshavarnas  namn  och  personnummer,  folkbokföringsadress,  mobiltelefon,  e-post.

Efter att ansökan inkommit kommer vi att skicka ut ett bekräftelsemejl till vårdnadshavaren. När sedan barnet fått en plats och blivit placerat på LL,  sänder ni in grund för placering = studier, arbete, arbetssökande och antal önskade timmar/vecka till antagnings enheten i Uppsala. Dessutom måste vårdnadshavarens/havarnas inkomstuppgifter in till antagningsenheten.

Ni som redan har ställt ert barn i kö till oss i www.ebarnungdom.uppsala.se  och skrivit Liten Lär som ert förstahandsalternativ, behöver inte göra något. Ni finns nu automatiskt även med i Liten Lärs kö.

Glada hälsningar från ledningen på Liten Lär