Barnen

På Liten Lär småbarnsskola finns nu ca 100 barn från 1-5 år och på grundskolan, Uppsala Enskilda Skola, ca 250 elever.

Vad är det för barn, som går på Liten Lär?  Barnen kommer från hela Uppsala med omnejd. Det finns även barn från andra kommuner på Liten Lär.

Barnen har olika kulturell bakgrund. Mer än 50 % av barnen kommer från familjer med annat modersmål eller familjer där en av föräldrarna har ett annat modersmål.

SamverkanBarnen har olika personligheter. En del är helt okomplicerade, andra har problem av olika slag, en del är öppna och frimodiga, andra blyga och försiktiga, en del är duktiga på att räkna, andra att rita och måla, osv.  Var och en är en egen individ och har rätt att vara det, men måste samtidigt visa hänsyn till andra människor och deras personlighet.

Oroliga barn med koncentrationssvårigheter och motoriska problem mår särskilt bra av att gå på Liten Lär. Det beror på att den fasta strukturen, lugnet, kraven, konsekventa vuxna och värmen ger de oroliga barnen trygghet och självförtroende. Genom åren har vi hjälpt många ängsliga, inbundna eller splittrade och utagerande barn till ett mer harmoniskt liv.

Föräldrarna på Liten Lär representerar ett brett urval av yrken, utbildning, inkomst och intressen. Många tror, att föräldrar som väljer privata förskolor och skolor är en särskild kategori av människor. Men så är det inte på Liten Lär.

Föräldrarna har ingen som helst arbetsplikt. Däremot ber vi dem ofta hjälpa oss vid utflykter av olika slag eller ber dem komma till skolan och berätta om sitt arbete eller något intresse de har.

Kan föräldrarna besöka skolan när de vill? Ja, dörrarna är alltid öppna, bara vi inte ska iväg på någon utflykt eller julen närmar sig med alla hemligheter. Det vi kräver från föräldrarnas sida är att de respekterar de regler och tider som gäller på skolan. Vi tycker att samarbetet med föräldrarna fungerar mycket bra.

Varannan fredag får barnen mejlat till sig ett s.k. veckobrev, där det står vad vi ska arbeta och leka med de följande två veckorna.

Varje läsår hålls minst ett föräldramöte i varje grupp. Dessutom har lärarna utvecklingssamtal med föräldrarna enskilt två gånger/år.

Om det finns allvarliga problem med ett barn söker vi alltid samarbete med föräldrarna och visar då stor respekt för familjens integritet. Vi tar inte på oss någon terapeutisk roll.

I alla situationer gör vi vårt bästa för att vara ärliga, tydliga, vänliga, glada och hövliga mot föräldrarna. De anförtror oss det bästa de har – sina barn.