Personalen

Liten Lär har inte så hög personaltäthet hos de större barnen jämfört med andra förskolor eftersom vi arbetar på ett annat sätt. 1 och 2 års grupperna har 2-3 personal på  9-10 barn, 3- årsgruppen har 2 lärare på 20 barn och en resurslärare v.b. 4-årsgruppen har två lärare på 20 barn, 5-årsgruppen har en lärare på 20 barn och en resurslärare v.b.

I de grupper där fler än en lärare arbetar, har den ena det pedagogiska huvudansvaret, medan övriga är assisterande lärare. Den assisterande läraren har självklart också stort ansvar, men det är läraren som planerar och utvärderar undervisningen.

Personalens utbildning varierar. I småbarnsskolan kan läraren vara förskollärare, grundskollärare med lärarlegitimation eller barnskötare med lång erfarenhet. Lärarna i grundskolan har lärarlegitimation.

Lärarna följer sina barn upp genom åren, i småbarnsskolan från 1-årsgrupp t.o.m. 5-årsgrupp. Sedan börjar man om med en ny 1-årsgrupp.

Lärarna arbetar i barngruppen till kl 14. Övrig tid används till planering. Lärarna bestämmer själva när de gör sin planering, en del går hem kl 14, andra stannar kvar på skolan. Lärarna har alla lov lediga, alltså även de i småbarnsskolan.

De assisterande lärarna arbetar i sin barngrupp till kl 14, och arbetar sedan i eftermiddagsverksamheten till kl 17.00. På loven arbetar de assisterande lärarna.

Utöver lärare arbetar på skolan en rektor, en biträdande rektor, en resurslärare, en musiklärare, en träslöjdslärare och en husmor. Det viktigaste för all personal är deras personliga egenskaper och framtoning. De måste ha en positiv livssyn, vara varma, humoristiska, kreativa, entusiastiska och få barnen med sig. De måste också ha ett vänligt, fast och konsekvent förhållningssätt gentemot barnen. Barn utmanar ständigt oss vuxna, ser vad vi tål, undersöker var gränsen går. Det är deras sätt att finna trygghet i tillvaron. Barnen förstår inte alltid hur saker och ting hänger ihop, lynniga och inkonsekventa vuxna gör livet onödigt kaotiskt.

Personalomsättningen på Liten Lär har aldrig varit särskilt stor. Vi har lärare som arbetat på skolan sedan starten 5 september 1988 och flera har arbetat över 15 år.

Personalen träffas ganska mycket under dagarna. På förmiddagens fruktrast och på lunchrasten turas man om att ta hand om barnen och övriga ”fikar” tillsammans.

Hur gör vi om en eller flera i personalgruppen blir sjuka eller måste vara lediga? Vi hjälps åt. Ledningen går ofta in och vikarierar. Vi har också några duktiga timvikarier med lång erfarenhet som kan komma in och arbeta vid behov. I  3- och 4-årsgrupperna får assisterande lärare ta över ansvaret och vikarien assisterar. Liten Lär-pedagogikens mål är att göra barnen självständiga. De klarar tidigt sin självbetjäning med kläder, toalettbesök, städning, mat och  olika rutiner. Barnen är också vana att samverka med varandra. Allt sådant är till stor hjälp när personalen inte är fulltalig.  Vidare måste varje lärare ha en klar dagsplanering på bordet, så att vikarien snabbt ser vad som ska hända den dagen. Vanligt är också att rektor och biträdande rektor går in och vikarierar i olika grupper.

Det har funnits dagar då både 3 och 4 i personalen varit borta samtidigt. Vi har ändå klarat verksamheten utan vikarier utifrån. Detta hade inte varit möjligt utan de fasta rutiner och den gemenskap vi har på Liten Lär. De regler som finns följs av alla, både vuxna och barn, alla drar åt samma håll.