Vad är Liten lär

Liten Lär är en privat förskola och grundskola för barn i åldrarna 1-11 år.

Från januari 2006 finns grundskoleverksamheten i egna lokaler i Gluntenområdet och kallas Uppsala Enskilda Skola. Liten Lär/Uppsala Enskilda Skola är politiskt och religiöst helt obunden.

Barn mellan 1 och 5 år går i vår s.k. småbarnsskola med lekfull undervisning inom olika ämnesområden. Undervisningen går vidare med förskoleklass och därefter årskurserna 1 -5 i grundskolan.

Barnen är indelade i åldershomogena grupper. I småbarnsskolan är det upp till 20 barn/grupp, från förskoleklassen och uppåt ca 25 barn/klass. De undervisas i språk(svenska och engelska), matematik, omvärldskunskap, skapande, textilslöjd, hemkunskap och gymnastik/idrott. Undervisningen är rolig, konkret och medryckande. Vi tar hänsyn till varje enskilt barn. Liten Lär har en egen läroplan, som både följer de allmänna riktlinjer som gäller för förskolan och grundskolan i Sverige och har en egen profil. Skapande verksamheter och gymnastik/idrott är mycket viktiga ämnen i vår undervisning redan från 2-3 års ålder.

Liten Lär har öppet kl 7.00 – 17.00. Skoldagen pågår mellan kl 8.00 – 14.00. Efter skoldagens slut har skolan öppet för tillsyn för de barn vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar. Verksamheten följer grundskolans höst- och vårterminer och skollov. Skolan är öppen för tillsyn under lovdagar, utom fem veckor på sommaren.

Andan på Liten Lär är varm, glad, positiv och hänsynsfull. Vi har få, men fasta regler. Våld, översitteri och utfrysning motarbetas alltid. Barnen möter krav, som utvecklar dem och som de upplever som roliga och spännande utmaningar. Våra ledord är kärlek, krav och konsekvens.