Kontakta oss, sjukanmälan och information om Liten Lär, småbarnsskola

Sjukanmälan till skolans 1-årsmobil och 2-5årsmobil:

Telefonnumret till 1-årspaviljongens mobiltelefon  är 072 33 66 200. Det går även bra att skicka SMS till denna telefon.

Mobilnumret till stora skolans svarare 0763 12 25 72.

Vid sjukanmälan av barnen 2-5 år som går i ”stora skolan” , skicka sms eller prata in till röstbrevlådan . Man ringer helst före 8.00 och i vilket fall före 8.30.

Telefonsvararna lyssnas av fortlöpande.

Kontaktuppgifter till skolans ledning:

Rektor Eva Göransson: 072 33 76 200, evagoransson@litenlar.se

Bitr.rektor Camilla Tibblin: 072 316 42 00, camilla.tibblin@litenlar.se

Intresserad av plats på Liten Lärs småbarnsskola?

Det är många som vill placera sina barn hos oss och självklart försöker vi erbjuda plats till så många som möjligt, (se fliken lediga platser.)

Om ni vill göra studiebesök på Liten Lär är ni alltid välkomna! Mejla helst Eva,  evagoransson@litenlar.se eller ring och boka tid med Eva på mobil 072 33 76 200 eller Camilla på mobil 072 31 64 200. Vi har även ett nummer till rektorsexp som ni kan tala in meddelanden eller skicka sms till på 0763 12 25 72.

Liten Lär är en undervisande förskola och vi ser till barnens bästa i första hand. Liten Lär har en fast struktur och fasta tider som skiljer sig från de allra flesta förskolor i Sverige. Skoldagen börjar 8.00 och då ska alla barn vara på skolan. Kl 7.00-8.00 finns tillsynsverksamhet utomhus.  Kl 11 (1-2årsgrupperna), kl 12 (3-4årsgrupperna) och kl 14 (5-årsgruppen), är skoldagen slut, övergår i fri lek och kl 14 börjar eftermiddagens verksamhet med utelek. Liten Lär stänger 17.00.

Undervisningen går hela tiden vidare i lugn takt och följer både den statliga läroplanen Lpfö 18, Skollagen (2010:800) och Liten Lärs egen läroplan. Utbildningen och den lekfulla undervisningen varvas med fri lek, inne och ute. Den fasta strukturen, den ständiga omtanken och den positiva andan ger varje barn trygghet och stora möjligheter till inlärning och personlig utveckling.

Att ha sitt barn på Liten Lär innebär att man måste respektera skolans tider, struktur och de olika regler och rutiner som är knutna till just oss. 

Vid intresse av plats och önskemål om besök, hör av er till Eva Göransson 072 33 76 200 eller helst på mejl till evagoransson@litenlar.se