Kom till oss

Det är många som vill placera sina barn hos oss och självklart försöker vi erbjuda plats till så många som möjligt. Vi har ingen egen kö utan handläggningen av kön och placeringarna sköts av antagningsenheten i Uppsala kommun.

Hemsidan  www.ebarnoungdom.uppsala.se

Telefon växel 0771-727 001. Telefontid må-Tors 9.30-11.30

E-post  antagning.forskola@uppsala.se

Om ni vill göra studiebesök på Liten Lär är ni alltid välkomna!                                                          Ring och boka tid med Eva på tel 018-30 40 07 eller Camilla på 018-30 40 05.

Liten Lär är en undervisande förskola och vi ser till barnens bästa i första hand. Liten Lär har en fast struktur och fasta tider som skiljer sig från de allra flesta förskolor i Sverige. Skoldagen börjar 8.00 och då ska alla barn vara på skolan. Kl 7.00-8.00 finns tillsynsverksamhet inomhus och utomhus.  Kl 14 är skoldagen slut och eftermiddagens verksamhet börjar. Liten Lär stänger 17.00.

Undervisningen går hela tiden vidare i lugn takt och följer Liten Lärs egen läroplan.Undervisningen varvas med fri lek, inne och ute. Den fasta strukturen, den ständiga omtanken och den positiva andan ger varje barn trygghet och stora möjligheter till inlärning och personlig utveckling.

Att ha sitt barn på Liten Lär innebär att man måste respektera skolans tider, struktur och de olika regler och rutiner som är knutna till just oss.

Vid intresse av plats och önskemål om besök, hör av er till Eva Göransson på tel 018-30 40 07 eller på mejl till evagoransson@litenlar.se

 

Om ni har pedagogiska eller allmänna frågor är ni också välkomna att kontakta  Birgitta Strömbom. Tel: 018-30 40 07  Mejladress: birgitta.strombom@litenlar.se