Ekonomi och avgifter

Liten Lär finansieras med kommunala bidrag, lika stora som för de kommunala förskolorna och grundskolorna.

Föräldrarna betalar avgift till kommunen, den s.k. maxtaxan. Tidigare betalade föräldrarna också till Liten Lär. Avgifterna på Liten Lär var ända sedan starten låga, alla föräldrar skulle ha möjlighet att ha sina barn hos oss. För grundskolans barn är det ingen avgift.

Vår ekonomi har alltid varit stabil och inte heller sedan maxtaxan infördes har vi haft några  ekonomiska problem. Strukturen i vår verksamhet håller kostnaderna nere, vi har aldrig vant oss vid höga föräldraavgifter och de bidrag vi får från kommunen räcker till.

För många privata förskolor har maxtaxan lett till att de fått lägga ner sin verksamhet, men för Liten Lär är det inte alls så.