Ekonomi och avgifter

Liten Lär finansieras med  verksamhetsbidrag, lika som för de kommunala förskolorna.

Föräldrarna betalar avgift till kommunen, den s.k. maxtaxan. Vid starten 5 september 1988, betalade föräldrarna direkt till Liten Lär. Avgifterna på Liten Lär var ända sedan starten låga, alla föräldrar skulle ha möjlighet att ha sina barn hos oss. För grundskolans barn är det ingen avgift.

Vår ekonomi har alltid varit stabil och inte heller sedan maxtaxan infördes har vi haft några  ekonomiska problem. Strukturen i vår verksamhet håller kostnaderna nere, vi har aldrig vant oss vid höga föräldraavgifter och de bidrag vi får från kommunen räcker oftast till.