Vår historia

Liten Lär startades 5 september 1988 av Birgitta Strömbom som en småbarnsskola, en undervisande förskola med inlärning i glada lekfulla former. Birgitta hade en genomtänkt och positiv grundfilosofi kring inlärning för små barn.

Liten Lärs första lokal var en charmig villa i Flottsund, Sunnersta. Där fanns ca 50 barn, indelade i fyra åldershomogena grupper, 3-, 4-, 5- och 6-åringar.

Liten Lär blev snabbt populär och köerna var långa. Ganska snart började föräldrarna fråga efter en fortsättning med grundskola. Det ledde till att Liten Lär höstterminen 1994 startade grundskola och hela verksamheten flyttade till större lokaler, Rosendalsskolan, där vi fortfarande är med barn 1-5 år. Det är en vacker skola byggd 1901. Skolan ligger i en stor trädgård med många träd, där barnen både kan leka, klättra och plocka äpplen. Runt skolan finns hela Stadsskogen, där barnen leker, idrottar och studerar naturen.

Årskurserna förskoleklass – årskurs 5 finns i Gluntenområdet, Uppsala Science Park på Dag Hammarskjölds väg.