Category Archives: Okategoriserat

Intresserad av att ditt barn börjar på Liten Lär?

Vi har glädjen att meddela att Liten Lär har en egen kö, där vi själva administrerar och erbjuder placering på Liten Lär. Platserna erbjuds det första barnet från kön, i den åldersgrupp där det finns ledig plats.

Intagningskriterier: 1. Syskonförtur 2. Ansökningsdatum

NI SOM FÅTT ERBJUDANDE OM PLACERING AV ERT BARN PÅ LL och dessutom fått erbjudande av från kommunen om plats på era andra alternativ. Önskar ni att ert barn ska börja på LL, måste ni  snarast tacka nej till kommunens erbjudande!

Liten Lär kan inte som enskild förskola erbjuda platsgaranti på 4 månader. Om man önskar detta så måste man även ställa sitt barn i kommunens kö med andra val.

För att ställa ditt barn i Liten Lärs kö: 

1. Barnet  måste  vara  minst  4  veckor  gammalt. 

2.  Ansök  via  mejl  till evagoransson@litenlar.se  

3.  Dessa  uppgifter  ska  finnas  med  för  att  ansökan  ska  vara  giltig;  barnets  för-  och  efternamn,  personnummer, önskat startdatum, grund för placering (ex arbete 100%, studier, praktik, arbetssökande, föräldraledig med syskon), vårdnadshavarnas  namn  och  personnummer,  folkbokföringsadress,  mobiltelefon,  e-post.

Efter att ansökan inkommit kommer vi att skicka ut ett bekräftelsemejl till vårdnadshavaren. När sedan barnet fått en plats och blivit placerat på LL,  sänder ni in grund för placering = studier, arbete, arbetssökande och antal önskade timmar/vecka till evagoransson@litenlar.se

Dessutom måste ni snarast anmäla vårdnadshavarens/havarnas inkomstuppgifter in till antagningsenheten i Uppsala kommun, ebarnungdom. Detta för att ni inte ska faktureras från kommunen med högsta belopp.

UPPSÄGNING AV PLATSEN PÅ LITEN LÄR:

Det är två månaders uppsägningstid. Ni kontaktar Eva via mejl. Ni ska även meddela kommunen när ni säger upp platsen.

Uppsägning och byte av plats från kommunal förskola till Liten Lär:

Det är två månaders uppsägningstid även då.

Vänliga  hälsningar från ledningen på Liten Lär

Matsedel v.50, 2023 från Happy Food

Innehållsförteckning hittar ni på HappyFoods hemsida


  

 

     

   

       

    

 

  

      

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

     

       

  

  

  

    

 

    

  

 

        

 

 

    

     

 

   

  

 

  

 

       

 

 

   

 

 

  

 

    

  

 

  

 

      

   

   

 

    

Sjukanmälan, på skolans telefon och svarare!

Telefonnumret till 1-årspaviljongens mobiltelefon  är 072 33 66 200. Det går även bra att skicka SMS till denna telefon.

Mobilnumret till stora skolans svarare 0763 12 25 72.

Vid sjukanmälan av barnen 2-5 år som går i ”stora skolan” , skicka sms eller prata in till röstbrevlådan . Man ringer helst före 8.00 och i vilket fall före 8.30.

Telefonsvararna lyssnas av fortlöpande.

Öppettider på Liten Lärs småbarnsskola

Liten Lär öppnar kl. 7.00 varje morgon.

Barn som kommer mellan 7.00-7.50 lämnas ute på 1-årsgården till de pedagogerna som börjar före kl 8.00.

Klockan 7.50  är det sedan dags att städa, för att sedan ställa upp sig på led och gå över till stora skolhuset inför inringningen kl. 8.00.

 SKOLDAGEN BÖRJAR KL. 8.00 OCH DÅ SKA ALLA BARNEN VARA PÅ PLATS PÅ SKOLAN!

Klockan 16.25 går kvarvarande barn från 1-årsgruppen över till stora skolhuset för gemensam stängning. På sommarhalvåret/vid fint väder går barnen istället ut på 1-årsgården där gemensam stängning sker.
Liten Lär stänger 17.00 varje dag och de barn som är kvar till stängning hämtas ute på 1-årsgården eller från trappan på framsidan, utanför stora skolhuset senast 16.59!

Hälsningar från Eva Göransson, rektor på Liten Lär