Grundskolan

Sedan läsåret 1994 finns inom stiftelsen Liten Lär också grundskoleverksamhet. Till en början hade skolan namnet Liten Lär grundskola och fanns i samma lokaler som småbarnsskolan, men sedan vårterminen 2006 har skolan namnet Uppsala Enskilda Skola och finns i Science Park-området.

Läsåret 2022-23 har Uppsala Enskilda Skola ca 250 elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Skolan arbetar i samma anda som småbarnsskolan, det vill säga med en god inlärningsmiljö där var och en av eleverna får arbeta utifrån sina förutsättningar och där proffsig och engagerad personal ser till att det finns utmaningar för alla elever.

Elevernas kreativitet och nyfikenhet tillvaratas med ett entreprenöriellt förhållningssätt och genom detta utvecklas också ansvar och självförtroende.

Uppsala Enskilda Skola är en ”läsande skola”, vilket bland annat innebär att man i alla årskurser, ämnen och verksamheter arbetar medvetet med läsning och att all personal genom fortbildning får del av de senaste rönen inom läsforskningen.

Redan från förskoleklass sker undervisning i engelska, till en början i form av ramsor, sånger och enkla dialoger.

Skolans läge gör att eleverna har nära till aktiviteter såväl i naturen som i samhället runt omkring.

Mer information om Uppsala Enskilda Skola finns på skolans hemsida, www.uppsalaenskildaskola.com. Där kan man också följa vad som händer i skolan under läsåret.

One thought on “Grundskolan

  1. Pingback: Våra utställare under dagen –

Comments are closed.