En dag..

Skolan öppnar 7.00 och de barn som kommer så tidigt tas emot av en assisterande lärare ute på 1-årsgården. Klockan 7.30 börjar en assisterande lärare till. Klockan 7.45 kommer ytterligare personal  och de väntar ute med barnen tills det är dags att gruppvis gå och ställa sig på led framför trappan på skolans baksida. 7.45 öppnar 1-årspaviljongen och då kan de barnen börja gå in. 1-åringarna vistas i paviljongen och den lilla gården precis utanför under dagarna.

Kl 8.00 står rektor på trappan på skolans baksida och ringer in 2-5årsbarnen med en liten klocka. Barnen väntar med kamraterna i sin grupp och sedan går de in vartefter, de minsta först. Barnen klär av sig ytterkläder och tar på inneskor. Föräldrarna går inte med in, det blir för trångt. Även de yngsta lär sig klara sina kläder själva, det får ta den tid det tar. De visar att de är mycket stolta när de lärt sig!

Ca 8.10 samlas alla småbarnsskolans 3-5 åringar i gymnastiksalen. Vi sjunger vår godmorgonsång och en av oss vuxna läser en saga eller spelar musik. Ibland kan det vara någon barngrupp som uppträder med sånger eller ett litet teateruppträdande.  (2-åringarna har oftast en egen morgonsamling i klassrummen. Ibland kommer de också upp till gy.salen och är med på ex storsjung eller något uppträdande av de större barnen)

Strax efter 8.30 samlas alla 3-5 åringar i sitt eget klassrum. Man har en egen morgonsamling, tittar på almanackan och vädret och barnen berättar om något de tycker är viktigt, som en träning i att lyssna på fröken och varandra

Sedan är det lektioner med mellanliggande raster fram till lunch. Förmiddagsrasten med frukt-stund och saga och uterast ligger mellan 9.50- ca 10.50.

Lunch: 11.00 äter 1-2 åringar. 11.30 äter 3-årsgruppen och kl 12.00 äter 4-5 årsgrupperna. 1-årsgruppen äter i matrummet i sin paviljong, 2-årsgruppen äter i sina klassrum. 3-5årsgrupperna äter i matsalen.

Efter lunchrasten och fram till kl 14.00 har 3- och 4-åringarna lugna aktiviteter och fri lek, inne eller ute.   1-2 åringarna sover i sina klassrum och har sedan lugna aktiviteter.

5 åringar har under samma tid lektioner.

Kl 14.00 är skoldagen slut.  En hel del barn går hem, föräldrarna väntar ute på skolans framsida  och lärarna kommer ut med barnen.

Andra barn ska vara kvar i eftermiddagsverksamheten. De är ute och leker fritt fram till kl 15.00 då det är  mellanmål. Efter mellanmålet delas barnen upp i  mindre grupper och de väljer att  rita, klippa, bygga pussel, spela spel eller väljer bygglek på mattor på golvet.

På sommarhalvåret går ofta barnen ut igen efter mellanmålet. Kl 16.15 samlas alla barn ute på 1-årsgården där de stannar tills det är dags för hemgång, senast kl.17.00.

På vinterhalvåret stannar barnen ofta kvar inomhus efter mellanmålet och sedan går de ibland ut efter kl 16.30. Dessa dagar avslutas med  utevistelse på 1-årsgården fram till 16.55 och sedan samlas barnen på stora skolans veranda till hemgång, senast kl.17.00, då skolan stänger.

Annars är alla barn samlade i stora skolhuset från 16.15-17.00. 1-årsbarnen är då tillsammans med 2-åringarna i 2A:s klassrum.

Måltider

På Liten Lär serveras tre måltider: frukt på förmiddagen, lunch och mellanmål.

Frukten serveras under den långa förmiddagsrasten. Barnen tar inte med sig frukten hemifrån, skolan köper in frukt till alla.

Lunchen serveras kl 11.00 för de minsta barnen och 11.30 och  12.00 för de äldre. Den varma lunchen levereras från en catering firma, vid namn Campus by Eatery. Till denna serveras färska grönsaker, mjölk och frukt.

Lunchen för grundskolebarnen på U.E.S. ,se deras hemsida.

Mellanmålet serveras kl 15 för de barn som är kvar på eftermiddagen. Mellanmålet varierar från dag till dag, det kan vara yoghurt eller fil och flingor  och smörgås med olika pålägg för de små barnen och mjölk och smörgås med olika pålägg för 3-5 åringarna.

Utevistelse:

Barnen är utomhus ofta. På förmiddagen har vi en lång rast (45-60 minuter) och på sommarhalvåret efter lunchen på den fria leken.  Dessutom är barnen utomhus på eftermiddagsverksamheten. Då är barnen i den stora trädgården eller i den lilla skogen intill. Vi har inga särskilda lekredskap förutom sandleksaker och bollar ute, vi lär barnen använda sin fantasi. De har så roligt med kottar, kastanjer, kvistar, vatten, småstenar, spillvirke, klätterträd och – inte minst – varandra och alla lekar de finner på.

De större barnen kan spela fotboll eller landbandy, hoppa hopprep, bolla osv.

Utöver rasterna är barnen ute på idrotten, på lektioner om naturen och på utflykter. Vi går ut i alla väder, det gäller att vara rätt klädd.