Våra lokaler

Liten Lär-pedagogiken vill att barnen ska omges av en ljus, vacker och lugn miljö. Det ska finnas fria ytor att vila ögonen på. I vårt moderna samhälle sköljer ständiga intryck över barnen. Därför försöker vi ge dem möjlighet till lugn och ro så att de kan koncentrera sig.

Liten Lärs 1-åringar finns i en egen paviljong med tillhörande trädgård ute på skolgården.

Varje barngrupp 2-5 år har bara ett stort rum. På så vis kan alla barn se var vuxna och andra barn är. Det gör dem lugna och trygga. Barnen springer inte från rum till rum och letar eller skriker.

En lugn miljö innebär ju också att ljudnivån inte är för hög. När vi arbetar är det tyst för att barnen ska kunna koncentrera sig. När vi pratar med varandra använder vi samtalston. När vi lyssnar på varandra ska varje individ känna sig respekterad, inte bli överröstad eller avbruten.

Att fostra barnen till detta är viktigare än ljuddämpande plattor i taket.

På skolan finns en riktig gymnastiksal med ribbstolar, linor, tjocka mattor, bommar och andra redskap. Dit går barnen alltid när de har gymnastik, dans eller olika lekar. För musik, träslöjd och skapande finns också olika rum. Barnen går till de olika lokalerna redan från 3 års ålder. Lunchen äter 3-5 års barnen i matsalen. De små barnen äter i sina klassrum.

Städningen av skolan sköts av ett städbolag. Att plocka undan och sopa efter sig hjälps barn och lärare åt med.