Myter

När Liten Lär startade 1988 var vårt koncept ganska kontroversiellt. Inte kunde man undervisa små barn! De skulle ju bara leka, alldeles fritt, allt annat var otänkbart. Låt barn vara barn, sa man. Men någon förklaring till vad ett barn verkligen är fick man aldrig. Det man vet med säkerhet är att barn mellan 3 och 6 år har en inlärningsförmåga som aldrig återkommer mer i livet.

Så barndomen är ju faktiskt inlärningens tid, att vara barn är att lära sig. Barnen hinner leka också.

Liten Lär har varit omdiskuterad sedan starten. Men nu har vi hållit på sedan 1988 med goda resultat. I Sverige har trenden långsamt vänt, det är inte längre så konstigt med skola för små barn. Lärarförbundet har tagit ställning i frågan och anser att även förskolebarn ska kallas elever.

– Det finns en envis myt om Liten Lär, som säger att det är så strängt och disciplinerat hos oss.

Verkligheten är, att vi fostrar fram glada, frimodiga, självständiga barn, men inte med stränghet och disciplin. Nej, på Liten Lär arbetar vi med uppmuntran, beröm, värme och gemenskap. Reglerna är inte många, de är till för allas bästa och måste följas. Det är som i trafiken, det finns rött ljus och grönt ljus och stopptecken och förkörsrätt. Hur skulle det annars gå? Varje individ har rätt att finnas till som hon/han är. De högljudda, framfusiga och aggressiva barnen har ingen självklar rätt att bestämma och ha egna gräddfiler.

Kärlek, krav och konsekvens är ledorden på Liten Lär. Roliga stimulerande aktiviteter, glada, snälla, entusiastiska vuxna, som menar vad de säger och är konsekventa i sitt förhållningssätt, gör barnen harmoniska, nyfikna och pigga.

Den trygga miljön utan väsen och bråk får barnen att slappna av. De kan koncentrera sig på verksamheterna och klara det ena efter det andra. Den arbetsro vi har gör det möjligt för de vuxna att se varje barn, ha tid för varje barn.

Det är dessa lugna, koncentrerade barn som människor inte förstår sig på. Därför säger man att de är hårt disciplinerade. Men varför skulle barnen springa runt och vara högljudda när de helst vill hålla på med roliga aktiviteter?  På Liten Lär sjuder det av verksamhet, men utan hets.

En TV-fotograf på besök för några år sedan sa följande: ”Era barn har en värdighet som man inte ofta ser hos barn.”

– Det påstås också, att barnen inte får leka på Liten Lär. Verkligheten är den, att barnen upplever undervisningen som roliga lekar. Dessutom leker barnen på rasterna, då leker de fritt. Den sammanlagda tid de leker varje dag mellan kl 8-14 är för 3- och 4-åringar 2 timmar och för 5-åringar 1 – 2 timmar. De barn som stannar kvar på eftermiddagen leker ytterligare upp till  2.5 timmar.

-En annan myt om Liten Lär säger, att det bara är högutbildade föräldrars barn som går där. Detta är inte heller sant. Våra föräldrar har väldigt olika bakgrund och utbildning. Alla yrken finns representerade. Man har valt Liten Lär därför att det känns tryggt, verksamheten har klara målsättningar och alla lärare drar åt samma håll. Man tycker att barnen utvecklas fint. Man tycker om den mänskliga ordning vi har och man tycker att vi är snälla och positiva mot barnen och ser varje individ.