Lättnader gällande Corona restriktionerna på LL 2021-05-19

Information till Liten Lärs vårdnadshavare angående borttagande av restriktion, gällande syskon till barn med förkylningssymtom.

Region Uppsalas Lockdown är över, Uppsala kommun och även vi på Liten Lär öppnar upp lite och ändrar på restriktionerna angående syskon till barn med förkylningssymtom. Bakgrunden är att vi nu ser att de flesta av barnen faktiskt är på förskolan och denna veckan ser det ljust ut, även på personalsidan.

VI har fått en del frågor från er föräldrar som ifrågasätter vikten av att även syskon till barn med förkylningssymtom ska stanna hemma från förskolan och hur länge den restriktionen ska gälla.

Anledningen till denna restriktion var, dels att Uppsalas smittspridning var så stor, och att vi under en stor del av vt efter sportlovet, sett klusterutbrott av Covid-smitta på Liten Lär, både bland personalen och föräldrarna. Arbetsmiljöverket var inkopplat och för att stoppa smittspridningen av Covid-19 på vår förskola och för att i slutändan slippa tvingas att stänga pga personalbrist, togs detta beslut.

Vi har även i omgångar vädjat till er som kan, att hålla era barn hemma, eller i alla fall hämta dem tidigare på dagarna. Detta släpper vi också på nu och välkomnar alla friska barn till förskolan 😊

Vi har försökt att vara mycket noga med att skicka hem barn med förkylningssymtom. Vi landar ibland i svåra avvägningar och landar inte alltid i samma bedömning av barnets tillstånd, som ni föräldrar. Vi har märkt att barn som varit hemma med förkylningssymtom och som kommit tillbaka för tidigt, med stor sannolikhet fört virussmitta vidare till andra barn i gruppen, vilka då måste stanna hemma. Det har även hänt att syskon till förkylda barn, som har kommit och kanske inte uppvisat symtom på morgonen, började uppvisa symtom senare på dagen, eller på kvällen/natten. På det viset har det kunnat fortsätta med sjuka barn och pedagoger i grupperna…

Nu när läget faktiskt så smått ser lite ljusare ut, både här på förskolan och i Uppsala kommun, får nu helt friska syskon till barn med förkylningssymtom, på försök, komma till förskolan. Vi tackar nu er för ert stöd och hörsamhet under våren och ser med glädje fram emot slutet av denna termin med en förhoppning om att vi kan få ett normalläge på LL vid terminsstarten i aug och välkomna in er föräldrar i skolhuset igen!

Uppsala 2021-19-05 Eva Göransson

2021-05-11: Hej alla Liten Lärs vårdnadshavare!

Denna veckan verkar det äntligen som att vi har blivit av med Coronasmittan bland personalen!

Många barn är fortfarande hemma, både med förkylningssymtom, eller i karantän för att ett syskon är sjukt, eller att vårdnadshavaren har Covid-19.

Vi fortsätter att vädja till er att även hålla syskon till barn med förkylningssymtom hemma och att endast skicka friska och pigga barn till förskolan.

Men barn som går 20 timmar/vecka är nu hjärtligt välkomna tillbaka till förskolan igen 🙂

Med vänlig hälsning

Eva och pedagogerna på Liten Lärs småbarnsskola

3 maj-21

VI ÄR NU TYVÄRR INNE PÅ FEMTE VECKAN MED BÅDE FÖRKYLNINGSSYMTOM OCH KONSTATERAD CORONA BLAND PEDAGOGER OCH FÖRÄLDRAR PÅ FÖRSKOLAN!

Pedagogen i 3-årsgruppen är fortfarande inte frisk. Hon har snart varit hemma i två veckor. Dessutom är vår husmor hemma på sin andra vecka med förkylningssymtom. Hon har testats negativt, men ska testas igen imorgon, tisdag. Ytterligare två pedagoger är hemma med förkylningssymtom idag, en ska testas idag, den andra testade negativt förra veckan.

Många barn är här på förskolan och det är ont om personal. Jag måste åter igen vädja till er som kan ha era barn hemma, eller åtminstone hämta tidigare, att göra det!

Tack för att ni är så förstående! Tillsammans klarar vi av denna andra våg på LL. Hälsningar från Eva och pedagogerna på Liten Lär

16 april-21

Förra onsdagen insjuknade en pedagog i 2-årsgruppen med förkylningssymtom, på fredagen insjuknade den andra pedagogen och i måndags insjuknade den tredje pedagogen i 2-årsgruppen. Alla tre testades senare positivt för Covid-19.


De återstående pedagogerna som arbetar i 2-årsgruppen testades i torsdags. En av pedagogerna som har antikroppar testades negativt, så även en tredje pedagog i 2-årsgruppen som dessutom är fullt vaccinerad.

Hon storstädade och  sanerade 2-årsgruppens klassrum och omklädningsrum i torsdags och fredags när det var stängt där.

Alla tre pedagoger som har Corona i 2-årsgruppen kommer fortsatt att vara hemma i karantän, tills de har varit helt utan symtom i 48 timmar, även om de har varit hemma längre än 7 dagar.

Vi planerar att åter igen öppna upp 2-årsgruppen imorgon måndag och ta emot alla barn som är helt fria från förkylningssymtom.

Vi får nu verkligen hoppas att vi andra klarar oss och att de barn som är tillbaka igen imorgon måndag, har varit helt friska från förkylningssymtom i 48 timmar.

Som tur är har vi vädergudarna med oss, i alla fall i början av veckan och vi fortsätter att ha undervisning och  vara ute så mycket som möjligt på dagarna.

Soliga hälsningar från Eva Göransson

14 april-21

För att få stopp på smittspridningen vädjar jag nu till er alla föräldrar att hålla era barn med förkylningssymtom hemma och även hålla ev. symtomfria syskon hemma.

Jag påminner också om att det krävs 48 timmars symtomfrihet innan barnen kan komma tillbaka till skolan igen.

Om barnet har varit hemma med förkylningssymtom i 7 dagar och fortfarande har lätt snuva eller hosta, kan de få komma tillbaka till skolan igen. Men de ska i övrigt vara pigga och orka med hela skoldagen!

Men om ni är föräldralediga eller arbetar hemifrån vädjar jag och hela personalen till er att hålla era barn hemma denna veckan, eller om det inte praktiskt fungerar, åtminstone hämta barnen tidigare, helst direkt efter lunchen, eller senast 14.00.

För att minska risken för smitta kommer vi på Liten Lär att vara ute så mycket som möjligt denna och nästa vecka.

Eftermiddagsverksamheten från 14.00, när barnen från de olika grupperna är tillsammans, kommer vi att förlägga så mycket som möjligt utomhus. Vi försöker stänga ute så mycket som möjligt.

Stort tack för er förståelse och hjälp med att minska smittspridningen!

Eva, Camilla och personalen på Liten Lär  

Karantän efter utlandsvistelse

Om du har varit utomlands

  • Stanna hemma i minst sju dagar.
  • Undvik kontakt med andra så långt det går.
  • Testa dig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test efter fem dagar.

I flera länder finns nya varianter av viruset som orsakar covid-19.  Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, att testa sig vid inresa och att undvika kontakter i sju dagar. Fem dagar efter ankomsten från utlandet bör resenären ta ett andra test. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa.

Det innebär att även barn i familjen stannar hemma i karantän i sju dagar efter inresa och kan komma tillbaka till förskolan igen efter att båda föräldrarna testats negativt för Covid-19, både på inresedagen och femte dagen efter ankomst till Sverige.

SMÅ BARN ÄR OFTA FÖRKYLDA

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Små barn i förskolan utvecklar sitt immunsystem genom att vara förkylda oftare än vuxna.

Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på Covid-19. Då kan de komma tillbaka till förskolan när det är symtomfritt och ytterligare två dygn gått. Om sju dygn gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit feberfria och barnet har gott allmäntillstånd, kan det komma till förskolan, även med lindriga symtom. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar, eller att näsan rinner efter att de varit ute. Barnet är förövrigt piggt och opåverkat. I sådana situationer avvaktar vi och ser om besvären försvinner, innan vi ringer hem barnet.

Barn ska fortsättningsvis stanna hemma om någon i familjen har uppvisat ett positivt pcr- eller snabbtest på covid-19.

Barn och elever måste även stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om barnet själv är friskt och saknar symtom. Det framgår av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Du behöver anmäla frånvaro för ditt barn som vanligt enligt de rutiner som finns på vår förskola.

Följ råden från vården

När du får ditt provsvar som visar att du har covid-19 får du information från vården om vilka regler som gäller för dig och din familj. För frågor om provtagning och regler för familjekarantän kontakta: https://www.1177.se/Uppsala-lan/

LITEN LÄRS RÅD FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING AV CORONAVIRUS PÅ FÖRSKOLAN.

Stort tack för er hjälp att följa våra uppdaterade rutiner gällande lämning och hämtning av era barn!!! Ni kommer i tid och meddelar oss på tel.svararen om tiden ändras. Ni går inte in i skolan annat än i nödfall och hämtar barnen utomhus på gården eller väntar på skolans framsida att ert barn ska komma ut till er. Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar oss ändrad hämtningstid, i annat fall kommer vi ut med barnet på den ordinarie hämtningstiden.

Angående barnsäkerheten på morgonen: För att inget barn ska kunna bli lämnade ensamma in i skolan av sin förälder efter kl 8.00, låser vi även dörren på baksidan, från inringningen, under morgonsamlingen och öppnar den igen tidigast 8.25 för de barn som ev. kommit försent. Där tar en pedagog emot och följer med barnet till sin grupp. Ring och meddela om ni blir försenade!

Vid inringningen på morgonen hålls grupperna isär och vi bedriver mycket av vår verksamhet utomhus. Viktigt att ni som lämnar ert barn på baksidan, backar undan när lärarna kommer ut på trappan. Vi vuxna måste tänka på att hålla avstånd till varandra!!!

Alla som kommer på morgonen tvättar och spritar sina händer noga, både barn och vuxna. Alla händer tvättas noga och spritas före fruktstund, lunch och mellanmål.

Barnen i 2-årsgrupperna har morgonsamling gruppvis. Även 3-5års grupperna har tills vidare egen morgonsamling. Vi blandar inga barngrupper inomhus under skoldagen, lunchen är undantagen.

Gymnastik kan hållas utomhus vid lämpligt väder. När gymnastik hålls inomhus, undviks aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan barn.

I matsalen och klassrummen sitter vi så glest det går.

Vi har öppning utomhus och utestängning när vädret tillåter detta.

Vi tar heller inte fortsättningsvis emot några som helst besök från er föräldrar, eller utifrån.

Undantag gäller för inskolningar i 1-årsgruppen. Vid inskolningar tar vi endast emot en vårdnadshavare/barn i taget och vi försöker vara ute så mycket det går.

Återigen stort tack för ert engagemang och hörsamhet i dessa Coronatider!

Eva, Camilla och alla pedagoger på Liten Lär