Coronainformation

Välkomna till Liten Lär!

När vi nu startar upp en ny termin på Liten Lär är det ytterst viktigt att inte sjuka barn kommer till förskolan. Vi önskar att barnen som kommer är friska och pigga och orkar med hela dagen på förskolan! Då kan vi bedriva en fin, rolig och lärorik verksamhet för alla barnen.

SMÅ BARN ÄR OFTA FÖRKYLDA

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Små barn i förskolan utvecklar sitt immunsystem genom att vara förkylda oftare än vuxna.

Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på Covid-19. Då kan de komma tillbaka till förskolan när det är symtomfritt och ytterligare två dygn gått. Om sju dygn gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit feberfria och barnet har gått allmäntillstånd, kan det komma till förskolan, även med lindriga symtom. Det kan till exempel handla om enstaka hostningar, eller att näsan rinner efter att de varit ute. Barnet är förövrigt piggt och opåverkat. I sådana situationer avvaktar vi och ser om besvären försvinner, innan vi ringer hem barnet.

Barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn och elever måste stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om barnet själv är friskt och saknar symtom. Det framgår av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Det betyder att ditt barn inte ska komma till förskolan eller skolan så länge någon i hemmet där barnet bor har bekräftad covid-19.

Du behöver anmäla frånvaro för ditt barn som vanligt enligt de rutiner som finns på vår förskola.

Följ råden från vården

När du får ditt provsvar som visar att du har covid-19 får du information från vården om vilka regler som gäller för dig och din familj. För frågor om provtagning och regler för familjekarantän kontakta: https://www.1177.se/Uppsala-lan/

LITEN LÄRS RÅD FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING AV CORONAVIRUS PÅ FÖRSKOLAN.

Stort tack för er hjälp att följa våra uppdaterade rutiner gällande lämning och hämtning av era barn!!! Ni kommer i tid och meddelar oss på tel.svararen om tiden ändras. Ni går inte in i skolan annat än i nödfall och hämtar barnen utomhus på gården eller väntar på skolans framsida att ert barn ska komma ut till er. Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar oss ändrad hämtningstid, i annat fall kommer vi ut med barnet på den ordinarie hämtningstiden.

Angående barnsäkerheten på morgonen: För att inget barn ska kunna bli lämnade ensamma in i skolan av sin förälder efter kl 8.00, låser vi även dörren på baksidan, från inringningen, under morgonsamlingen och öppnar den igen tidigast 8.25 för de barn som ev. kommit försent. Där tar en pedagog emot och följer med barnet till sin grupp. Ring och meddela om ni blir försenade!

Vid inringningen på morgonen hålls grupperna isär och vi bedriver mycket av vår verksamhet utomhus. Viktigt att ni som lämnar ert barn på baksidan, backar undan när lärarna kommer ut på trappan. Vi vuxna måste tänka på att hålla avstånd till varandra!!!

Alla som kommer på morgonen tvättar och spritar sina händer noga, både barn och vuxna. Alla händer tvättas noga och spritas före fruktstund, lunch och mellanmål.

Barnen i 2-årsgrupperna har morgonsamling gruppvis. Även 3-5års grupperna har tills vidare egen morgonsamling. Vi blandar inga barngrupper inomhus under skoldagen, lunchen är undantagen.

Gymnastik kan hållas utomhus vid lämpligt väder. När gymnastik hålls inomhus, undviks aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan barn.

I matsalen och klassrummen sitter vi så glest det går.

Vi har öppning utomhus och utestängning när vädret tillåter detta.

Vi tar heller inte fortsättningsvis emot några som helst besök från er föräldrar, eller utifrån.

Undantag gäller för inskolningar i 1-årsgruppen. Vid inskolningar tar vi endast emot en vårdnadshavare/barn i taget och vi försöker vara ute så mycket det går.

Återigen stort tack för ert engagemang och hörsamhet i dessa Coronatider!

Eva, Camilla och alla pedagoger på Liten Lär