21 september: Uppdaterad information till LL:s vårdnadhavare med anledning av Covid-19

Kära vårdnadshavare till barnen på Liten Lär!

Terminen startade med många barn som kom tillbaka efter sommaren med förkylningssymtom. Det medförde att sista veckan i augusti var så många som 44% av alla barn i 1-5årsgrupperna hemma från förskolan.

Vi fortsatte med samma restriktioner gällande den rådande Corona situationen som vi gjorde i våras, för att undvika att smittan på nytt tar fart på LL. Endast helt friska barn togs emot på förskolan och barn som hade uppvisat förkylningssymtom, skulle vara helt friska i 48 timmar innan de kan komma tillbaka till förskolan igen! Vi var tvungna att även skicka hem barn som varit sjuka i över en vecka och som kom tillbaka, hostiga och snuviga.

De  här veckorna i mitten av september, har vi glädjen att se att barnen på LL är tillbaka, helt friska från förkylningssymtom. Det har endast varit något enstaka barn i varje grupp hemma från förskolan. Några barn har varit hemma flera veckor med långvariga symtom och de får nu komma tillbaka till förskolan, trots att de inte riktigt är helt snuvfria ännu.

Den 4 september kom information från Uppsala kommun, att de på kommunens förskolor, skulle följa Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om barn med lindriga symtom: ”Alla barn som går i förskolan ska fortsätta stanna hemma vid symtom. Det som är nytt är att barn som har lindriga symtom, som är långvariga, kan gå tillbaka till förskolan efter 7 dagar. Exempel på lindriga symtom kan vara torrhosta och lätt snuva. Om kortare sjukdomsförlopp med lindriga symtom gäller fortfarande två symtomfria dagar. Vid feber måste barnet vara hemma två dagar efter att febern har försvunnit”.

Vi på Liten Lär är ytterst tveksamma till att ta emot barn som uppvisar symtom, redan efter sju dagar. Vi frågar oss vem som beslutar om barnets symtom är lindriga eller ej? Ett barn kan verka friskt eller lindrigt snuvigt och hostigt hemma, men när det kommer tillbaka till förskolan igen, så rinner snuvan, både ute- och inne.

MEN VI MÅSTE FÖLJA FHM REKOMMENDATIONER och tar nu emot barn som varit hemma med förkylningssymtom i 7 dagar och är pigga, men fortfarande har lätt snuva, eller torrhosta kvar.

LITEN LÄRS RÅD FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING AV CORONAVIRUS PÅ FÖRSKOLAN.

Vid inringningen på morgonen hålls grupperna isär och vi bedriver mycket av vår verksamhet utomhus.

Alla som kommer på morgonen tvättar och spritar sina händer noga, både barn och vuxna. Alla händer tvättas noga och spritas före fruktstund, lunch och mellanmål.

Barnen i 2-5årsgrupperna har inte gemensam morgonsamling och vi blandar inga barngrupper.

Gymnastik kan hållas utomhus vid lämpligt väder. När gymnastik hålls inomhus, kan det ske i mindre grupper och aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan barnen, undviks.

I matsalen och klassrummen sitter vi så glest det går.

Vi har öppning utomhus och utestängning när vädret tillåter detta.

Vi tar heller inte fortsättningsvis emot några som helst besök från er föräldrar, eller utifrån.

Undantag gäller för inskolningar. Vid inskolningar tar vi endast emot en vårdnadshavare/barn i taget och vi försöker vara ute så mycket det går.

Uppsala 2020-09-21 Eva Göransson, Skolchef och rektor på Liten Lärs småbarnsskola