26 mars-20: En vädjan till er vårdnadshavare som är hemma på dagarna!

Kära föräldrar till våra barn på Liten Lär!

Coronakrisen har slagit till med plötslig kraft, och alla är berörda. Förskolor och skolor har fortfarande öppet – men läget kan ändras med kort varsel. Vi följer nyheterna och rättar oss efter de direktiv som gäller för dagen.

På Liten Lär är det många barn hemma med förkylningssymtom, spec i de yngsta grupperna.

Även personalen på Liten Lär är drabbade. Lärarna i 3- och 5årsgrupperna har varit hemma med förkylningssymtom i snart 2 veckor. Läraren i 2-årsgruppen också sjuk. Dessutom är det många ass. lärare som är sjuka och sjukskrivna.

Idag torsdag är nästan halva personalstyrkan borta. Vi pusslar för fullt för att vi ska räcka till och kunna ha en fungerande och trygg verksamhet, för de helt friska barn som behöver vara här när föräldrar arbetar.

Jag vädjar nu till er som är hemma med sjuka syskon, föräldralediga eller arbetssökande!

Snälla, om ni kan, håll alla era barn hemma så långt det går. Detta för att vi få som är kvar här och arbetar, ska kunna bedriva en trygg verksamhet för de barn som måste vara på förskolan, och inte har någon hemma som kan ta hand om dem.

En rad kommuner stoppar nu barn till arbetslösa och föräldralediga från att gå i förskolan. Detta för att minska trycket på personalen under virus-pandemin. Enligt utbildningsminister Anna Ekström är läget nu extra ansträngt, och hon har förståelse för kommunernas agerande. Flera kommuner vädjar nu om att föräldrar minskar förskoletiden för barnen. Regeringen har arbetat fram lagförändringar som gör det möjligt att stänga skolor och förskolor – men hålla öppet för barngrupper med föräldrar i samhällsviktiga yrken.

Regeringen och Uppsala kommun har ännu inte tagit något sådant beslut, men jag vädjar till er att hålla era barn hemma t.v, om ni har möjlighet till det!

Liten Lär 2020-03-26 Eva Göransson, skolchef och rektor på LL.

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus på Liten Lärs småbarnsskola:

För att minska risken för smittspridning, ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

 OM FÖRÄLDER ÄR HEMMA I KARANTÄN VID FÖRKYLNINGSSYMTOM GÄLLER:

-ATT BARNET OM DET ÄR HELT FRISKT OCH INTE UPPVISAR NÅGRA SYMTON, ELLER BLIVIT FRISKT OCH DÄREFTER VARIT I HEMKARANTÄN I 48 TIMMAR FÅR KOMMA TILL SKOLAN, MEN FÖRÄLDERN MED SJUKDOMSSYMTOM FÅR INTE KOMMA IN I SKOLAN!

BARNET LÄMNAS DÅ UTE PÅ 1-ÅRSGÅRDEN ELLER PÅ BAKSIDAN AV SKOLHUSET SENAST KL 8.00, OCH HÄMTAS UTOMHUS MELLAN KL 14.00-14.30.

Om ett barn insjuknar under skoldagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets vårdnadshavare och bör sedan vänta med barnet i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Det är huvudmannen, det vill säga styrelsen för Stiftelsen Liten Lär, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för UES och Liten Lär. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut. EX STÄNGNING AV SKOLAN VID MYCKET STOR FRÅNVARO I PERSONALGRUPPEN.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Vid oro och frågor från vårdnadshavare om LL:s  situation hänvisas till rektor på skolan. Rektorerna på UES och LL samverkar kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Huvudmannen informeras fortlöpande.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner på LL:

-DEN GEMENSAMMA MORGONSAMLINGEN OCH ANDRA ALLMÄNNA SAMLINGAR HAR UTGÅTT T.V.

-EFTER INRINGNING OCH AVKLÄDNING TVÄTTAR OCH SPRITAR BARN OCH PERSONAL HÄNDERNA. DETTA GÖRS ÄVEN FÖRE FRUKTSTUND, LUNCH OCH MELLANMÅL OCH EFTER UTEVISTELSE.

-VI ÄR UTOMHUS PÅ GYMNASTIK OCH IDROTTSLEKTIONER OCH ANDRA LEKTIONER OCH VERKSAMHET, SOM PASSAR ATT HA UTOMHUS. PÅ GYMNASTIK OCH IDROTT UNDVIKER VI DE LEKAR AKTIVITETER SOM  INKLUDERAR NÄRKONTAKT.

VI HAR UTESTÄNGNING NÄR VÄDRET TILLÅTER DETTA.

INOMHUS FÖRSÖKER VI ATT SPRIDA UT BARNEN SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, EX ATT SITTA PÅ VARANNAN STOL I KLASSRUM OCH MATSAL. BARNEN FÅR INTE LÄNGRE FÖRSE SIG MED MAT OCH TILLBEHÖR SJÄLVA.

ALLA TAGYTOR I KLASSRUM, HANDTAG OCH TRAPPRÄCKEN YTDECINFECERAS DAGLIGEN. ENDAST LEKSAKER SOM ÄR TVÄTTBARA OCH AVTORKNINGSBARA ANVÄNDS TILL BARNEN. DESSA RENGÖRS OFTA.

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

• Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.

• Undvik nära kontakt med sjuka människor.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. Handhygien

• Vi informerar om värdet av att ha en god handhygien och påminner barnen om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vi instruerar barnen om hur de ska tvätta händerna och ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt i skolan med tillgång till tvål, pappershanddukar och handsprit.

• Affischer om handtvätt är uppsatta i hallarna, på toaletter och vid handfaten på skolan.

• Handsprit är utplacerad på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i matsalen.

VI VÄDJAR TILL ER FÖRÄLDRAR ATT RESPEKTERA 48 TIMMARS REGELN OCH HÅLLA ERA BARN HEMMA FRÅN SKOLAN SÅ LÄNGE DE HAR FÖRKYLNINGSSYMTOM OCH YTTERLIGARE I 2 DAGAR!!!

Uppsala 2020-03-23

Eva Göransson