24 maj-20: Coronainformation

Hej alla föräldrar till barn på Liten Lär!

Jag skriver här för att uppdatera er om läget inför morgondagen.

Förra veckan var den svåraste så här långt att få ihop verksamheten, och vi hoppas innerligt att vi med er hjälp, inte hamnar där igen.

Det var förutom jag själv, 10 – 11 pedagoger hemma med symtom på Covid-19. Läget var så kritiskt att vi för att kunna hålla öppet fick låna två personal från UES mån-ons.

Inför morgondagen ser det bättre ut. Camilla, Zohreh, Elin, Wilma och Forogh och vår vikarie Rat är tillbaka igen. Alla de har varit helt symtomfria i minst 48 timmar.

Tyvärr är Jampee och Noch hemma hela veckan, Helena, Sophie och jag själv är hemma och väntar på att bli symtomfria.

Sophie ska för andra gången försöka få ett test gjort imorgon. Ingen på LL har ännu lyckats bli testad för Covid-19, trots att vi tillhör prioritetsgrupp 3 och nu skulle kunna få rätt till att testas. Både jag och andra ur personalgruppen har försökt.

Ingen har blivit så dålig att de har varit tvungna att uppsöka sjukhus. En närstående till en personal på LL har testats positivt för Covid-19, men hon fick trots detta, inte själv bli testad.

Jag kommer imorgon att fortsätta med detta arbete för att kunna få igenom test av personalen på LL.

Jag fick igår en fråga från en orolig förälder, om vi på LL verkligen har följt de riktlinjer som gäller? Detta eftersom vi uppenbarligen inte gjort tillräckligt för att hålla smittan borta?

Självklart arbetar vi enträget efter de riktlinjer som finns. Ingen får komma med förkylningssymtom till LL, varken barn eller vuxen.

Om man har varit hemma med symtom ska man vara symtomfri minst 48 timmar innan man kan komma tillbaka till LL igen.

Men både flera barn och någon vuxen har blivit sjuk under skoltid och såklart blivit hemskickade.

Vid inringningen på morgonen hålls grupperna isär och vi bedriver mycket av vår verksamhet utomhus. Alla som kommer på morgonen tvättar och spritar sina händer noga, både barn och vuxna. Alla händer tvättas noga och spritas före fruktstund, lunch och mellanmål. Barnen har inte gemensam morgonsamling eller gymnastik inne och vi blandar inga barngrupper.

I matsalen och klassrummen sitter vi så glest det går. Vi har utestängning när vädret tillåter detta. Vi tar inte emot några som helst besök från er föräldrar, eller utifrån.

Trots detta har smittspridningen varit stor, främst bland personalen.

Barn kan sprida smitta trots att de knappt uppvisar symtom.

Jag ber er som är hemma med 20-timmarsbarn att även fortsättningsvis, om ni kan det, hålla era barn hemma den här veckan också. Ni andra som måste arbeta, kan självklart komma med era helt friska barn till skolan.

Tillsammans ska vi se till att klara av denna 11:e Coronavecka utan fler sjukdomsfall på förskolan.

Jag återkommer med mer information om vi har lyckats genomföra testning av personalen på LL.

Knivsta 2020-05-24 Eva Göransson

Under de senaste veckorna har vi haft en speciell situation på grund av coronaepidemin, och det har vi fortfarande. Reglerna som har gällt under de senaste veckorna gäller fortfarande. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Förskolor och skolor är inte en allmän plats. Det innebär att platserna inte inkluderas av förbudet om sammankomster med fler än 50 personer. Den ordinarie undervisningen räknas inte heller som allmän sammankomst.

Så ska du göra vid pollenallergi enligt Folkhälsomyndigheten

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför kan det i början vara svårt att bedöma om symtomen beror på allergi eller om barnet har smittats av sjukdomen. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom ska stanna hemma, även om man får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.

De rekommenderar också att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin, då behöver man inte vara hemma.

Så ska du göra vid förkylningsastma enligt samråd med Smittskyddsenheten Region Uppsala

Både covid-19 och förkylningsastma kan ge milda förkylningssymtom. Därför kan det i början vara svårt att bedöma om symtomen beror på förkylningsastma eller om barnet har smittats av sjukdomen. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom ska stanna hemma, även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.

I samråd med smittskydd rekommenderar vi att barnet tar sin medicin mot sin astma. Om medicinen hjälper kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på astman och då behöver barnet inte vara hemma.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, det innebär även i fortsättningen att:

· Barn som har symtom ska stanna hemma från förskolan.

· Medarbetare på förskolan kan på plats säga nej till att lämna barnet på förskolan på morgonen, om vi gör bedömningen att barnet har något av symtomen.

· Förskolan kan kontakta dig som vårdnadshavare snabbare än vanligt för att be dig hämta ditt barn, om barnet visar något av symptomen.

· Barnet ska stanna hemma så länge barnet är sjuk. Barnet ska vara symtomfri i två dagar innan han eller hon får gå tillbaka till förskolan.

· Barn som har sjuka syskon får gå till den kommunala förskolan om de själva inte har symtom. Men vi på LL vädjar ändå till dig att hålla även det friska syskonet hemma.

· Barn som har sjuka föräldrar får gå till den kommunala förskolan om de själva inte har symtom. Men vi på LL vädjar ändå till dig att även ha ditt/dina barn hemma om du själv har symtom.

· Föräldrar som har symtom ska inte gå in på förskolan. Hämtning och lämning ska då ske utomhus. Kom överens med barnets lärare om tider som passar verksamheten.

På förskolan tar vi ansvar genom att personal som har symtom stannar hemma, vi är extra noga med handhygien och vi har extra många utevistelser.

Under denna period tar vi inte heller emot besök på LL.

Information finns både på Uppsala kommuns webbplats och på Liten Lärs hemsida

På www.uppsala.se/covid-19 samlar Uppsala kommun i första hand uppdaterad information som gäller förskola och skola, men även annan information om verksamheter i Uppsala kommun.

LL skickar även ut information via mejl till dig som är vårdnadshavare till ett barn på förskolan. Det innebär att du behöver hålla dig uppdaterad i båda dessa kanaler för att veta vad som gäller.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller vill ha stöd i hur du kan prata med ditt barn kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Information in other languages Information about the corona virus is available in other languages at www.uppsala.se/covid-19 and The Public Health Agency of Sweden

Uppsala 2020-04-14 Eva Göransson

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus på Liten Lärs småbarnsskola:

För att minska risken för smittspridning, ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

 OM FÖRÄLDER ÄR HEMMA I KARANTÄN VID FÖRKYLNINGSSYMTOM GÄLLER:

-ATT BARNET OM DET ÄR HELT FRISKT OCH INTE UPPVISAR NÅGRA SYMTON, ELLER BLIVIT FRISKT OCH DÄREFTER VARIT I HEMKARANTÄN I 48 TIMMAR FÅR KOMMA TILL SKOLAN, MEN FÖRÄLDERN MED SJUKDOMSSYMTOM FÅR INTE KOMMA IN I SKOLAN!

BARNET LÄMNAS DÅ UTE PÅ 1-ÅRSGÅRDEN ELLER PÅ BAKSIDAN AV SKOLHUSET SENAST KL 8.00, OCH HÄMTAS UTOMHUS MELLAN KL 14.00-14.30.

Om ett barn insjuknar under skoldagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets vårdnadshavare och bör sedan vänta med barnet i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Det är huvudmannen, det vill säga styrelsen för Stiftelsen Liten Lär, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för UES och Liten Lär. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut. EX STÄNGNING AV SKOLAN VID MYCKET STOR FRÅNVARO I PERSONALGRUPPEN.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

Vid oro och frågor från vårdnadshavare om LL:s  situation hänvisas till rektor på skolan. Rektorerna på UES och LL samverkar kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Huvudmannen informeras fortlöpande.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner på LL:

-DEN GEMENSAMMA MORGONSAMLINGEN OCH ANDRA ALLMÄNNA SAMLINGAR HAR UTGÅTT T.V.

-EFTER INRINGNING OCH AVKLÄDNING TVÄTTAR OCH SPRITAR BARN OCH PERSONAL HÄNDERNA. DETTA GÖRS ÄVEN FÖRE FRUKTSTUND, LUNCH OCH MELLANMÅL OCH EFTER UTEVISTELSE.

-VI ÄR UTOMHUS PÅ GYMNASTIK OCH IDROTTSLEKTIONER OCH ANDRA LEKTIONER OCH VERKSAMHET, SOM PASSAR ATT HA UTOMHUS. PÅ GYMNASTIK OCH IDROTT UNDVIKER VI DE LEKAR AKTIVITETER SOM  INKLUDERAR NÄRKONTAKT.

VI HAR UTESTÄNGNING NÄR VÄDRET TILLÅTER DETTA.

INOMHUS FÖRSÖKER VI ATT SPRIDA UT BARNEN SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, EX ATT SITTA PÅ VARANNAN STOL I KLASSRUM OCH MATSAL. BARNEN FÅR INTE LÄNGRE FÖRSE SIG MED MAT OCH TILLBEHÖR SJÄLVA.

ALLA TAGYTOR I KLASSRUM, HANDTAG OCH TRAPPRÄCKEN YTDECINFECERAS DAGLIGEN. ENDAST LEKSAKER SOM ÄR TVÄTTBARA OCH AVTORKNINGSBARA ANVÄNDS TILL BARNEN. DESSA RENGÖRS OFTA.

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

• Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.

• Undvik nära kontakt med sjuka människor.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning. Handhygien

• Vi informerar om värdet av att ha en god handhygien och påminner barnen om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vi instruerar barnen om hur de ska tvätta händerna och ser till att det finns goda möjligheter till handtvätt i skolan med tillgång till tvål, pappershanddukar och handsprit.

• Affischer om handtvätt är uppsatta i hallarna, på toaletter och vid handfaten på skolan.

• Handsprit är utplacerad på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i matsalen.

VI VÄDJAR TILL ER FÖRÄLDRAR ATT RESPEKTERA 48 TIMMARS REGELN OCH HÅLLA ERA BARN HEMMA FRÅN SKOLAN SÅ LÄNGE DE HAR FÖRKYLNINGSSYMTOM OCH YTTERLIGARE I 2 DAGAR!!!

Uppsala 2020-03-23

Eva Göransson