Stiftelsen Liten Lärs integritetspolicy

Stiftelsen Liten Lärs integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss inom Stiftelsen Liten Lär. I

denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av Stiftelsen,

huvudman för småbarnsskolan Liten Lär och grundskolan Uppsala Enskilda Skola,

genom användning av våra webbsidor och tjänster. Policyn talar även om hur

personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa.

Stiftelsen Liten Lär har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och

behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

En personuppgift är alla typer av information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig

som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer. Även

bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas emellertid som personuppgifter.

Beroende på vilken relation du har till Stiftelsen Liten Lär; personal, vårdnadshavare eller

barn/elev, kan vi komma att behandla olika typer av personuppgifter, som t ex:

● Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.

● Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om

enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra

tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.

● Namnlistor av olika slag; t ex hämtningslistor, närvarolistor, sov- och skötlistor.

● Fotografier av personal, barn och elever.

● Annan information som vi mottager från dig igenom din kontakt med oss.

Vid vår behandling av personuppgifter är det endast de personer i vår verksamhet, som i

sitt arbete är i behov av att kunna behandla de aktuella personuppgifterna, som har tillgång

till dem. Samtliga personuppgifter gallras eller raderas när de inte lägre är aktuella.

Vissa personuppgifter måste emellertid lagras i enlighet med lagar och förordningar,

t.ex. bokföringslagen eller skollagen, och kommer därför att lagras i enlighet med

lagstadgade lagringstider.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

● För att fullföja förskolans och grundskolans uppdrag

● För att ge dig som barn/elev eller mölig framtida elev information om våra

tjänster.

● För att ge dig som medarbetare eller möjlig framtida medarbetare information om

våra tjänster.

● För att ge dig som vårdnadshavare eller möjlig framtida vårdnadshavare

information om våra tjänster.

Personuppgifter i skoladministrationen

I administrationen av förskolan/skolan används personuppgifter bland annat vid

hantering av omdömen och frånvarorapportering, men även för internt bruk gällande

t.ex. utvärdering och liknande åtgärder. Vi behandlar även särskilt känsliga

personuppgifter i form av hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt

bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

Personuppgifter i marknadsföringssyfte

Skulle det finnas möjlighet för dig att uppge dina personuppgifter på vår hemsida eller

vid annan kontakt med oss är detta frivilligt. Om du själv har uttryckt ett behov av att

komma i kontakt med oss kommer vi endast att behandla personuppgifterna i syfte att

uppfylla respektive ändamål, t.ex. att återge aktuell information via post, telefon, sms

eller e-post. Du har möjlighet att när som helst tacka nej till att ta emot denna typ av

information.

Sociala medier

Vi använder sociala medier som kommunikationskanal för att nå våra målgrupper med

information om våra tjänster. Vi använder i dessa fall oss av Facebook och/eller Instagram.

Vid din registrering av ett konto på sociala medier samtycker du själv till att dina

personuppgifter hanteras på det aktuella sociala mediet och väljer själv vilka uppgifter i

din profil som ska vara synlig för andra. Det är din inställning av ditt konto och profil som

avgör vilka personuppgifter vi kan få tillgång till. Om du vid något tillfälle kommunicerar

med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av.

Övrig användarinformation som samlas in via sociala medier används enbart för

statistiska ändamål, t.ex. för att sammanställa rapporter avseende användning och

interaktion.

Dina rättigheter

Vi har enligt Dataskyddsförordningen en skyldighet att endast behandla personuppgifter

som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål.

Du har möjlighet att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrade i våra

register (ett s.k. registerutdrag), samt begära rättning eller radering av de

personuppgifter vi har lagrade i våra register.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta:

● Småbarnsskolan Liten Lär – rektor Eva Göransson

evagoransson@litenlar.se

● Grundskolan Uppsala Enskilda Skola – administratör Anne Svensson

anne@uppsalaenskildaskola.com

Senast uppdaterad 2018-05-25